KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on hyväksynyt kuntien ja valtion avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi kansainvälisen Creative Commons 4.0 –käyttöluvan (CC BY 4.0). Samalla julkaistiin myös suositus JHS 189 Avoimien tietoaineistojen käyttölupa. Käyttölupasuosituksella halutaan helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen hyödyntämistä ja yhtenäistää avoimen datan lisensoinnin käytäntöjä. Yhtenäinen käyttölupa antaa varmuuden siitä, että tiedon jatkokäyttäjällä on oikeus vapaasti hyödyntää käyttöluvan kohteena olevia julkisia aineistoja.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alainen JHS-jaosto järjestää seminaarin JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa –suosituksesta 25.3.2015 kello 12:30–16:00. Ilmoittautuminen seminaariin on jo päättynyt, mutta tilaisutta voi seurata myös verkossa seminaarin kotisivuilla, joilta myös tarkempi ohjelma löytyy.

 

Lisätietoja:

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189

http://creativecommons.org/