KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kolmatta kertaa toteutettavassa ENUMERATE-kyselytutkimuksessa kartoitetaan eurooppalaisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja. Vastaaminen vie vain hetken, mutta tarjoaa arvokasta tietoa muistiorganisaatioiden toiminnasta esimerkiksi päätöksentekoon, tutkimukseen tai strategiatyöhön. Kyselyssä selvitetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitointikäytäntöjä, digitaalisten kokoelmien kustannuksia ja saavutettavuutta sekä digitaalisen kulttuuriperintöaineiston säilyttämistä. On myös tärkeää tietoa, jos muistiorganisaatiossa ei ole digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja, eli kyselyyn kannattaa vastata joka tapauksessa. Kysely on suunnattu säilyttäville muistiorganisaatioille, eli esimerkiksi yleiset kirjastot eivät kuulu ensisijaiseen kohderyhmään.

Kyselyn osoite on www.enumerate.eu

Kyselyä organisoi ENUMERATE-hanke, joka on osa Europeanaa.  Suomalaisten muistiorganisaatioiden ensisijainen vastauskieli on englanti.

Kysely on auki 1.5.2015 asti.