KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja tiekartta 2014 – 2020 julkistettiin 14.3.2014. Asiakirja sisältää Suomen ensimmäisen tutkimusinfrastruktuurien strategian sekä päivitetyn tiekartan vuosille 2014–2020. Tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla tarkoitetaan suunnitelmaa seuraavien 10–15 vuoden aikana uudistamista edellyttävistä sekä kehitteillä olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista.

Kansallisiksi tutkimusinfrastruktuureiksi valittiin 31 infrastruktuuria. Kaksi valituista on KDK:n piiristä: Finna ja KDK-TTA-PAS.

Suomen Akatemia asetti tutkimusinfrastruktuuri-toimielimeksi huhtikuussa 2012 asiantuntijaryhmän (FIRI-asiantuntijaryhmä) opetus- ja kulttuuriministeriön antamalla mandaatilla.

FIRI-asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut Suomen tutkimusinfrastruktuuristrategian laatiminen, vuoden 2009 tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivitys sekä vuotuisten FIRI-määrärahojen hallinnointi. Ryhmä on myös kartoittanut tutkimusinfrastruktuurien kansallista ja kansainvälistä kokonaisuutta.

Tutkimusinfrastruktuuristrategian vision mukaan vuonna 2020 Suomi on tunnettu kansainvälisesti kilpailukykyisestä tieteestä ja korkeatasoisista tutkimusinfrastruktuureista, mikä mahdollistaa opetuksen, yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan uudistumisen.

Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta päivitetään viiden vuoden välein.

Asiakirja:

http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiekartta/Tutkimusinfrastruktuurine_strategia_ja_tiekartta_2014_20.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/03/tutkimusinfrastruktuurit.html