KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Hallinnolliset ja rakenteelliset metatiedot ja aineiston paketointi määrityksestä on julkaistu versio 1.4. Tässä versiossa on määritelty muun muassa kontrolloitu sanasto aineiston syntyhistorian tapahtumille ja täsmennetty joidenkin METS attribuuttien käyttöä. Lisäksi aineiston käyttörajoitusten kuvaamisessa on luovuttu METSRights määrityksen käytöstä. Aineiston käyttörajoitukset kuvataan jatkossa käyttäen sektorikohtaiset kuvailuohjeita, jotka määritellään myöhemmin.

Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot määrityksestä on julkaistu versio 1.3. Tässä versiossa on muun muassa DNG on muutettu säilytyskelpoiseksi tiedostomuodoksi ja täsmennetty kontrolloitua sanastoa tiedostomuotojen osalta.

Molemmat määritykset on julkaistu Creative Commons Suomi CC-BY-NC-SA 3.0 lisenssillä. Määritykset jatkavat kehittymistä ja tulevat päivittymään tulevaisuudessakin. Palautetta määrityksistä voi antaa kdk.fi:n palautelomakkeella.