KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Museoiden luettelointiohje on julkaistu osoitteessa www.luettelointiohje.fi. Se sisältää satoja luettelointiohjeita, joiden avulla museot voivat tallentaa tietoa kokoelmistaan systemaattisesti samalla tavalla, kansainvälisten standardien mukaisesti. Yhdenmukainen luettelointi tuottaa laadukasta tietoa, joka on helposti haettavissa, siirrettävissä ja käytettävissä sekä suuren yleisön tavoitettavissa.

Museoiden luettelointiohjeen noudattaminen edistää kokoelmien saavutettavuutta, näkyvyyttä ja käytettävyyttä. Ohjeen mukainen luettelointi edistää tietojen siirtämistä Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-palveluun ja sitä kautta lopulta maailmanlaajuiseen levitykseen.

Lue lisää ohjeesta Museo 2015 –hankkeen verkkosivuilla.

Luettelointiohjeen julkaisemista juhlistettiin Teatterimuseossa 27.2.2014. Julkistamistilaisuuden puheenvuoroissa nostettiin esiin luetteloinnin laadun ja yhdenmukaisuuden tärkeys. Luettelointityöryhmän lisäksi paikalla oli juhlimassa runsas joukko museoväkeä. Lue lisää tilaisuudesta täältä.

.