KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Standardisalkun uusimmassa versiossa on poistettu maininta METS-Rightsin soveltamisesta käyttöoikeuksien ilmaisemisessa, koska se on todettu epäsopivaksi KDK:n tarpeisiin. Lisäksi on täsmennetty www-arkistoinnissa käytettäviä aineistojen siirtomuotoja. Standardisalkku julkaistaan jatkossa CC-lisenssillä, mikä osaltaan selkeyttää tämän yhteisen määrityksen hyödyntämistä.

KDK:n standardit määritellään standardisalkussa, joka sisältää tarvittaessa myös lyhyet perustelut valinnoille. Salkku ei anna yksityiskohtaisia ohjeita standardien implementoinnista, vaan ne laaditaan tarvittaessa erikseen. Toisinaan riittää viittaus jo olemassa olevaan kansainväliseen sovellusohjeeseen (profiiliin), mutta myös kansallista ohjeistusta tarvitaan.

Standardisalkku jatkaa kehittymistä ja tulee päivittymään tulevaisuudessakin. Palautetta salkusta ja sen päivitysprosessista voi antaa kdk.fi:n palautelomakkeella.