KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Tampereen yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoilta on valmistunut Finna-aiheisia opinnäytetöitä.

Reeta Kuuskosken opinnäytteen "Yliopistokirjastojärjestelmän käytettävyyden arviointi. Heuristinen evaluointi ja heuristiikkajoukkojen vertailu" osana on tehty heuristinen evaluointi Jyväskylän yliopiston kirjaston kirjastojärjestelmälle JYK-Finnalle. Opinnäytteeseen voi tutustua osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/94465

Iida-Maria Manninen ja Anni Rajala puolestaan tutkivat aihetta "Finnan käyttöönotto yleisissä kirjastoissa: kokemuksia KDK:n asiakasliittymähankkeen ensimmäisestä aallosta." Tähän työhön voi perehtyä osoitteessa http://publications.theseus.fi/handle/10024/66108