KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansalliskirjaston tiedote 15.10.2013

Finna kokoaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet yhteen

Finna-hakupalvelu kokoaa Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistot ensimmäistä kertaa yhteen. Finnasta saa tiedon käytettävissä olevista aineistoista. Osaan digitoidusta sisällöstä Finna tarjoaa suoran pääsyn.

Finna on tarkoitettu kaikille tietoa tarvitseville ja elämyksiä etsiville. Palvelusta löytyy sekä kokoelmien helmiä että uusimpia tutkimustuloksia. Museoesineiden ja taideteosten kuvia, digitaalisia asiakirjoja, kirjoja, karttoja ja viitetietoja voi tutkailla vaivattomasti juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Hakupalvelun tieto on luotettavaa ja ajantasaista, mistä pitävät huolen arkistojen, kirjastojen ja museoiden asiantuntijat. Finna toimii myös mobiililaitteilla.

Lokakuussa 2013 Finnassa on mukana kymmeniä arkistoja, kirjastoja ja museoita aineistoineen ja osa myös verkkopalveluineen. Uusia organisaatioita tulee mukaan Finna-palveluun vaiheittain, eli tulevaisuudessa voi tehdä hakuja nykyistä laajemmasta aineistosta.

Suomen arkistot, kirjastot ja museot ovat suunnitelleet Finnan yhteistyönä, ja hakupalvelun toiminnallisuudet ja hakuominaisuudet on tehty vastaamaan käyttäjien tarpeita. Kansalliskirjasto on hyödyntänyt avoimen lähdekoodin ohjelmistoja teknisessä toteutuksessa ja jatkaa Finnan kehittämistä käyttäjien palautetta kuunnellen.

Finna on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.


Lisätietoja

Tietoa Finnasta -sivu Finna-hakupalvelussa: www.finna.fi

Johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut
P. 09 191 44118
S-posti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Finnan lehdistökuvat voi ladata kuvapankista: imagebank.helsinki.fi
Käyttäjätunnus KK_press, salasanaa ei tarvita.


Kutsu tiedotustilaisuuteen 22.10.2013

Kansalliskirjasto järjestää medialle Finna-tiedotustilaisuuden tiistaina 22.10.2013 klo 12.30 alkaen Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 3. Osoite on Fabianinkatu 33, 2. krs.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan myös Finna-päivä-tapahtumaa 22.10., jossa selviää, mitä tapahtui, kun esitystaiteilija Meiju Niskala päätti viikon ajan kaiken tekemisensä Finnan antamia hakutuloksia seuraamalla. Tapahtuman ohjelma on osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1354018476551.html

 

--

 

Pressmeddelande från Nationalbiblioteket 15.10.2013

Finna samlar arkivens, bibliotekens och museernas skatter i en webbtjänst

Söktjänsten Finna samlar för första gången de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material i en enda webbtjänst. I Finna hittar du information om tillgängliga material. Vissa digitaliserade innehåll når man direkt via Finna.

Finna riktar sig till alla som söker information och intressanta upplevelser. I tjänsten hittar du både samlingarnas pärlor och de senaste forskningsresultaten. Du kan studera museiföremål och bilder av konstverk, digitala dokument, böcker, kartor och referensuppgifter precis när det passar dig bäst. Arkivens, bibliotekens och museernas experter ser till att informationen i webbtjänsten är tillförlitlig och aktuell. Finna kan också användas med mobila enheter.

I oktober 2013 kommer tiotals arkiv, bibliotek och museer att ha sitt material och delvis också sina webbtjänster i Finna. Nya organisationer kommer stegvis med. I framtiden kommer det alltså att vara möjligt att göra sökningar i ett material som är mer omfattande än i dag.

Finna har planerats som ett samarbete mellan arkiven, biblioteken och museerna i Finland, och söktjänstens funktioner och sökegenskaper har utvecklats för att motsvara användarnas behov. Nationalbiblioteket har använt program med öppen källkod i det tekniska genomförandet och fortsätter att utveckla Finna med beaktande av respons från användarna.

Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Det nationella digitala biblioteket (NDB).


Ytterligare information

Söktjänstens webbsida Om Finna: www.finna.fi

Direktör Kristiina Hormia-Poutanen, Nationalbibliotekets biblioteksnättjänster
Tfn 09 191 44118
E-post kristiina.hormia (at) helsinki.fi


Finnas pressbilder kan laddas ner från bildbank: imagebank.helsinki.fi
Användarnamn KK_press, lösenordet krävs inte.


Inbjudan till informationsmöte 22.10.2013

Nationalbiblioteket ordnar ett informationsmöte på finska om webbtjänsten Finna tisdag 22.10.2013 från och med kl. 12.30 i Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 3. Adressen är Fabiansgatan 33, 2:a våningen.

Representanter för medierna är också välkomna med på evenemanget Finnadagen som ordnas 22.10. På evenemanget får du veta hur det gick när performancekonstnären Meiju Niskala under en veckas tid beslöt vad hon skulle göra beroende på vad söktjänsten Finna letat fram. Evenemangsprogrammet finns på adressen http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1354018476551.html


--


National Library of Finland newsletter, 15 October 2013

Finna brings together the treasures of Finnish archives, libraries and museums

The Finna search service is the first to bring together the collections of Finnish archives, libraries and museums. Finna provides direct access to some digital content and information about available material.

Finna is intended for all seekers of both information and inspiration. The service features treasures from the collections as well as the latest research results. Users can easily access images of museum objects and works of art, digital documents, books, maps and reference data whenever it suits them. Finna’s information is reliable and up to date, thanks to the efforts of experts at the participating archives, libraries and museums. Finna is also accessible by mobile devices.

In October Finna includes dozens of archives, libraries and museums along with their collections and some of their online services. New organisations will gradually join Finna, enabling users to search for records through an even wider range of material.

Finnish archives, libraries and museums have collaborated in designing Finna to meet user needs regarding its search functions and features. The National Library of Finland has used open-source software in Finna’s technical implementation and will continue to develop the service based on user feedback.

Finna is part of the Ministry of Education and Culture’s National Digital Library (NDL) project.


Further information

Information about Finna in the Finna search service: www.finna.fi

Director Kristiina Hormia-Poutanen, National Library of Finland Library Network Services
Tel. +358 9 191 44118
Email: kristiina.hormia (at) helsinki.fi


Finna press photos can be downloaded from imagebank.helsinki.fi
User name KK_press, password not required.