KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK:n jatkohankkeen väliraportti kuvaa työn etenemistä kevään 2011 ja kesän 2012 välisenä aikana. Suuria muutoksia ja edistysaskeleita on otettu liittyen asiakasliittymään, digitointiin sekä pitkäaikaissäilytyksen suunnitteluun. Esimerkiksi hankkeen näkyvimmäksi osaksi rakentuva asiakasliittymä sai toukokuussa nimekseen Finna. Kokonaisarkkitehtuurityössä on pohjustettu laajan hankkeen eri osasten pelaamista toimivasti yhteen. Väliraportti valmistui ja kertoo saavutetuista virstanpylväistä, mutta itse hanke etenee jo vauhdilla uusien haasteiden parissa.
Väliraporttiin voi tutustua osoitteessa: http://www.kdk.fi/images/tiedostot/KDK-vliraportti_27092012-1.pdf