KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Komissio on antanut 17. heinäkuuta suosituksen tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä.

Komissio suosittelee jäsenvaltioille, että ne määrittelevät selkeät toimintalinjat sekä julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen että julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tutkimusaineistojen levittämistä ja avointa julkaisemista varten.

Tieteellisen tiedon säilyttäminen ja uudelleenkäytön alueella jäsenvaltioita kehotetaan  tehostamaan tieteellisen tiedon säilyttämistä, kehittämään edelleen tieteellisen tiedon levittämistä tukevia e- infrastruktuureja sekä varmistamaan kansallisten e-infrastruktuurien synergiat eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Suositus on luettavissa täältä.