KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansalliskirjaston tiedote 1.3.2012

KDK-asiakasliittymä toteutetaan VuFindin pohjalta

Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä toteutetaan avoimen lähdekoodin ohjelmistolla valmisohjelmiston sijasta. Kansalliskirjasto kehittää asiakasliittymäpalvelua vaiheittain yhteistyössä arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa. Verkkopalvelu otetaan käyttöön vuodesta 2012 alkaen.

Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä rakennetaan avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta. Alun perin asiakasliittymä oli tarkoitus toteuttaa Ex Libris Groupin Primo-valmisohjelmistolla, joka valittiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen välinen sopimus Primon hankinnasta purettiin kuitenkin tammikuussa 2012, sillä pilotointi osoitti, ettei ohjelmisto vastannut asiakasliittymälle asetettuja vaatimuksia.

VuFind-ohjelmiston valinta mahdollistaa entistä paremmin kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön asiakasliittymän kehittämisessä. Asiakasliittymäpalvelu toteutetaan arkistojen, kirjastojen ja museoiden kanssa yhteistyössä tehtävinä kehittämiskierroksina. Ensimmäisellä kierroksella vuoden 2012 aikana toteutetaan tarkistettujen, pääosin ennallaan pysyneiden vaatimusmäärittelyjen mukaiset ominaisuudet. Toisella kehittämiskierroksella palvelua kehitetään edelleen ja siihen liitetään uutta toiminnallisuutta organisaatioiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämistyöstä vastaa ja sitä koordinoi Kansalliskirjasto, joka takaa asiakkailleen mahdollisuuden seurata kehittämistyön etenemistä ja antaa palautetta ketterän ohjelmistokehitysmetodin käytäntöjen mukaisesti. Kansalliskirjasto myös toimii keskitettynä palveluyksikkönä, jonka vastuulla on palvelun kehittämisen ja ylläpidon ohella tuen ja koulutuksen tarjoaminen arkistoista, kirjastoista ja museoista koostuvalle verkostolle.

Pääosin Primoa pilotoineista organisaatioista koostuva niin kutsuttu ensimmäinen aalto voi ottaa KDK-asiakasliittymän käyttöönsä vuoden 2012 loppupuolella. Käyttöönoton toiseen aaltoon valmistaudutaan myös vuonna 2012, mutta varsinainen ohjelmistojen asennus, koulutus ja organisaatioiden omien käyttöliittyminen rakentaminen alkaa vuoden 2013 alussa. Jatkossa organisaatioita otetaan mukaan palvelun käyttäjiksi joustavasti.

Asiakasliittymän kehittämislinjaukset ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen vertailu on julkaistu näillä verkkosivuilla.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut järjestää KDK:n asiakasliittymästä infotilaisuuden keskiviikkona 21.3.2012 klo 13 - 16 Helsingin yliopiston Porthaniassa. Infotilaisuus on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille mutta erityisesti asiakasliittymän ensimmäiseen ja toiseen aaltoon ilmoittautuneille organisaatioille. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Kansalliskirjaston ja KDK-hankkeen verkkosivuilla. Tilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös Adobe Connect -etäyhteyden välityksellä.

Kansallinen digitaalinen kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus, joka edistää arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisten tietovarantojen saatavuutta ja kehittää digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytystä. Kansalliskirjasto päätti uudella ohjelmistoratkaisulla etenemisestä 1.3.2012. Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytöstä julkisessa hallinnossa on annettu julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suositus (JHS-169), ja Kansalliskirjastolla on kokemusta avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä ydintoiminnoissaan.

Lisätietoja asiakasliittymästä antavat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, p. 09 191 44118, s-posti kristiina.hormia (at) helsinki.fi ja tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvari, p. 09 191 44126, s-posti ari.rouvari (at) helsinki.fi.