KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Osallistu ENUMERATE -kyselyyn kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista, saatavuudesta ja säilyttämisestä

ENUMERATE-verkosto (http://www.enumerate.eu/) kehittää EU:n laajuista seurantaa kulttuuriperintöaineistojen digitoinnille sekä digitaalisten aineistojen saatavuudelle ja säilyttämiselle.

ENUMERATE toteuttaa helmikuussa 2012 Euroopan laajuisen kyselyn, joka on suunnattu useilla tuhansille kirjastoilla, arkistoille, museoille ja muille kulttuuriperintöalan toimijoille.

Kyselyssä kerätään tietoja kokonaisuuksista kulttuuriperintökokoelmien digitoinnista, digitointikustannuksista sekä digitaalisten aineistojen saatavuudesta sekä säilyttämisestä.

Linkki kyselyyn:

http://survey.enumerate.eu/survey/index.php?sid=83627

Toivomme, että organisaatioista lähetetään vain yksi vastaus.

Vastausaikaa on 15.3.2012 saakka.