KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansalliskirjaston tiedote 15.11.2011

Turun kaupunginkirjasto on päättänyt luopua Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymässä pilotoitavasta Primo-ohjelmistosta uusittavan verkkokirjastonsa osana. Pilotointi on osoittanut, ettei Primo-ohjelmisto täytä Turun kaupunginkirjaston vaatimuksia siinä aikataulussa, jota Vaski-kirjastot tavoittelevat. Kansalliskirjasto ja Turun kaupunginkirjasto kuitenkin jatkavat yhteistyötä KDK-hankkeessa.

- KDK on niin hieno hanke, että haluamme jatkaa sen parissa, vaikka Primo ei tässä vaiheessa täyttänyt vaatimuksiamme. Yhteistyö Kansalliskirjaston kanssa on sujunut erinomaisesti, ja olemme saaneet sieltä tukea pilotoinnin kaikissa käänteissä. Haluamme edelleen olla mukana rakentamassa kansallisesti kestävää ratkaisua koko kirjastokentälle, sanovat kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari ja palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjastosta.

KDK-asiakasliittymäohjelmistona syksystä 2010 lähtien pilotoitu Primo ei ole toistaiseksi vastannut vaatimusmäärittelyjä, minkä vuoksi asiakasliittymää ei ole otettu käyttöön. Pilotointi on osa hyväksymistestausta, ja lopullinen päätös ohjelmiston hyväksymisestä tehdään vuonna 2012. Kansalliskirjasto ja Ex Libris suunnittelevat kirjastoalan konferenssin IFLA 2012:n yhteydessä julkaistavaksi palveludemonstraation, showcasen, osoituksena ohjelmiston kehittämisestä KDK-hankkeen tarpeita vastaavaksi.

Turun pilotti irrotettiin muusta asiakasliittymän pilotoinnista omaksi projektikseen kesällä 2011. Tämän vuoksi Turun päätös ei aiheuta suuria muutoksia muulle pilottiprojektille. Turun päätös voi aiheuttaa aikataulumuutoksia yleisten kirjastojen osallistumisessa asiakasliittymään. Toiseen aaltoon ilmoittautuneet ryhtyvät valmistelemaan asiakasliittymään mukaan tuloaan vuoden 2012 aikana.

Projektin aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei kaikkien nykyisten palveluiden ja toiminnallisuuksien korvaaminen asiakasliittymällä ole tällä hetkellä mahdollista. Yhteinen tavoite arkistojen, kirjastojen ja museoiden asiakasliittymästä ei kuitenkaan ole muuttunut, eri osapuolille parhaita ratkaisuja etsitään vaiheittain.

Pilotoinnin loppuunsaattamisen ohella Kansalliskirjasto tukee sektorien välistä yhteistyötä ja keväästä 2012 alkaen välittää suomalaisia aineistoja Europeana-portaaliin Formula-palvelun avulla.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, p. 09 191 44118, s-posti kristiina.hormia (at) helsinki.fi ja tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvari, p. 09 191 44126, s-posti ari.rouvari (at) helsinki.fi sekä Turun kaupunginkirjaston palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, p. 044 907 2924, s-posti ulla-maija.maunu (at) turku.fi. Lisätietoa KDK-hankkeesta ja asiakasliittymästä osoitteessa http://www.kdk.fi/