KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Euroopan komissio julkaisi 28.10.2011 suosituksen kulttuuriaineistojen digitoinnista, verkkosaatavuudesta ja säilyttämisestä. Komissio kehottaa EU:n jäsenvaltioita tehostamaan kulttuuriaineistojen digitointia. Tavoitteena on, että Europeanan,  Euroopan digitaalisen kirjaston, arkiston ja museon -  kautta saatavilla olevien aineistojen määrä kasvaa nykyisestä 19 miljoonasta objektista 30 miljoonaan objektiin vuoteen 2015 mennessä. EU-maita kehotetaan vahvistamaan kansallisia digitaalisten kulttuuriaineistojen pitkäaikaissäilyttämisen strategioita ja huolehtimaan siitä, että lainsäädäntö tukee ja mahdollistaa digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaisen säilyttämisen. 

Lisätietoja:

Euroopan komission lehdistötiedote ”EU:n kulttuuriaineiston digitointi kiihdyttää kasvua”

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1292&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en)

Komission suositus kulttuuriaineiston digitoinnista, verkkosaatavuudesta ja digitaalisesta säilyttämisestä (englanniksi)

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/new_recommandation28nov11/en_recommendation.pdf