KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) asiakasliittymä otetaan käyttöön vaiheittain siten, että ensimmäisenä julkaistaan Varsinais-Suomen kirjastojen verkkokirjasto Vaski. Vaski-kirjastojen johtoryhmä teki 13.9.2011 päätöksen Ex Libris Groupin asiakasliittymäohjelmisto Primon ja Axiell Nordicin kirjastojärjestelmä Auroran valinnasta. Kansalliskirjasto, Turun kaupunginkirjasto, Ex Libris Group ja Axiell Nordic ovat sopineet siitä, että Vaskin käyttöönotto tapahtuu huhtikuussa 2012.

Primo-ohjelmistoa on kehitetty Kansallisen digitaalisen kirjaston tavoitteiden mukaiseksi, ja kehitystyö jatkuu. Tavoitteena on, että ohjelmisto saadaan vastaamaan Vaski-kirjastojen tarpeita joulukuussa 2011, jolloin tehdään myös verkkopalvelun käytettävyystestaukset. Vaski-kirjastojen asiakkaiden käytössä asiakasliittymä on huhtikuussa 2012. Vaski-kirjastojen palvelu tukee asiakasliittymän pilotoinnin onnistunutta läpivientiä ja antaa muille organisaatioille esimerkin asiakasliittymän mahdollisuuksista.

Kansalliskirjasto jatkaa asiakasliittymän pilotointia ja valmistelee sen käyttöönottoa pilottiorganisaatioiden kanssa. Toisen aallon aikataulutusta suunnitellaan yhteistyössä toiseen aaltoon ilmoittautuneiden organisaatioiden kanssa.

Osana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta toteutetaan asiakasliittymä, jonka kautta voi hakea arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja ja käyttää niiden palveluita. Asiakasliittymäohjelmistoksi valitun Primon pilotointi käynnistettiin kahdeksan organisaation voimin syksyllä 2010.


Lisätietoja antavat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, p. 09 191 44118, s-posti kristiina.hormia (at) helsinki.fi ja tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvari, p. 09 191 44126, s-posti ari.rouvari (at) helsinki.fi sekä Turun kaupunginkirjaston palvelujohtaja Ulla-Maija Maunu, p. 044 907 2924, s-posti ulla-maija.maunu (at) turku.fi.

Lisätietoa KDK-hankkeesta ja asiakasliittymästä osoitteessa http://www.kdk.fi/