KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Osana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta toteutetaan asiakasliittymä, jonka kautta voi hakea arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja ja käyttää niiden palveluita. Asiakasliittymäohjelmisto Primon pilotointi käynnistettiin kahdeksan organisaation voimin syksyllä 2010. Järjestelmässä ilmenneiden puutteiden ja ongelmien vuoksi pilotointia jatketaan toistaiseksi, tämänhetkisten arvioiden mukaan vuoden 2012 alkupuolelle. Kansalliskirjasto ja järjestelmän toimittanut Ex Libris Group ovat sopineet, että järjestelmää testataan siihen asti, kunnes se vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Pilotoinnin jatkamisen tarkoituksena on varmistaa asiakasliittymässä olevan aineiston käyttö erilaisissa näkymissä ja käyttötilanteissa.

Pilottiprojekti on jaettu kahteen osaan: Tavoitteena on tarjota Varsinais-Suomen Vaski-kirjastoille järjestelmä, joka voidaan ottaa tuotantokäyttöön vuoden 2011 loppuun mennessä. Muut pilottiorganisaatiot voivat siirtyä tuotantoon keväällä 2012. Aiemmin havaittujen ongelmien ratkomiseksi on laadittu etenemissuunnitelma ja Primoon tehdään loppuvuodesta 2011 laaja ohjelmistopäivitys, joka vaikuttaa asiakasliittymäprojektin aikatauluun.

Pilotoinnin jatkaminen vaikuttaa myös asiakasliittymän uusien organisaatioiden mukaan ottamiseen eli toisen aallon käynnistymiseen. Asiakasliittymään ilmoittautuneet uudet organisaatiot voivat aloittaa käyttöönottovaiheen syksystä 2012 alkaen. Kansalliskirjasto jatkaa yhdessä mukaan ilmoittautuneiden organisaatioiden kanssa valmistautumista toisen aallon käynnistymiseen. Koska toinen aalto siirtyy, myös muilta arkistoilta, kirjastoilta ja museoilta tiedustellaan kiinnostusta liittymiseen.

Samaan aikaan järjestelmän pilotoinnin kanssa käynnistetään asiakasliittymän pysyvän ylläpitovaiheen toiminta. Palvelun ympärille kootaan konsortio, joka koostuu asiakasliittymään osallistuvista organisaatioista. Konsortion tehtävänä on kehittää palvelun toimintaa alkusyksystä 2011 lähtien.

Lisätietoja
Lisätietoja antavat Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden
johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, p. 09 191 44118, s-posti kristiina.hormia (at) helsinki.fi ja
tietojärjestelmäpäällikkö Ari Rouvari, p. 09 191 44126, s-posti ari.rouvari (at) helsinki.fi.