KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 6.4.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeelle johto- ja ohjausryhmät. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja ohjausryhmän puheenjohtajana pääsihteeri Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. KDK-hankkeen pitkäaikaissäilytyksen tukiryhmälle on asetettu tekninen jaos. Kaikkien ryhmien toimikausi päättyy 31.12.2013.

Lisätietoja tehtävistä ja kokoonpanosta: