KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Euroopan kulttuuriperinnön digitointia tarkastellut "Viisaiden ryhmä" kehottaa EU:n jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmien viemiseksi verkkoympäristöön. Ryhmän laatimassa mietinnössä korostetaan etuja, joita saataisiin Euroopan kulttuurin ja tietämyksen asettamisesta helpommin saataville.

Mietinnössä nostetaan esiin myös digitoinnin taloudellinen potentiaali esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa: digitoidut aineistot voivat tukea innovatiivisten palvelujen kehitystä matkailun, tutkimuksen ja koulutuksen kaltaisilla aloilla. Samoin siinä kannatetaan EU:n digitaalistrategian tavoitetta vahvistaa Euroopan yhteistä digitaalikirjastoa Europeanaa ja ehdotetaan ratkaisuja siihen, miten tekijänoikeuksien alaiset teokset saataisiin verkkoon.

Mietinnön suositukset otetaan huomioon Euroopan digitaalistrategiaan sisältyvässä komission laajemmassa toimintaohjelmassa, jolla pyritään auttamaan kulttuurilaitoksia siirtymään digitaaliaikakauteen.

Suomalaista aineistoa on viety Europeana-portaaliin useiden hankkeiden kautta (ks. http://www.kdk2011.fi/fi/europeana-ja-muut-hankkeet). Keväällä 2011 suomalaista aineistoa ryhdytään välittämään Europeanaan KDK-hankkeessa toteutettavan formaattimuuntimen avulla.

Lue ryhmän mietintö: New Renaissance. The recommendations of the 'Comité des sages': http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf

Asiaa koskeva tiedote suomeksi: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/17&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=en

Komission i2010: Digital Libraries Initiative -sivu: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm