KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

KDK-hankkeen asiakasliittymän syksyllä 2011 käynnistyvään toiseen aaltoon etsittiin marraskuussa kiinnostuneita organisaatioita. Yli sata kirjastoa, arkistoa ja museota (sisältäen yhteenliittymissa mukana olevat organisaatiot) ilmaisi kiinnostuksensa.

Ilmoittautuneille järjestetään 18.2. Helsingissä infotilaisuus, jossa kerrotaan asiakasliittymän toisen aallon aikataulutuksesta, osallistumisen vaatimista resursseista sekä asiakasliittymän pilotoinnin kokemuksista. Lopullinen tieto mukaan valittavista organisaatioista ja toisen aallon aikatauluista annetaan 1.6.2011 mennessä.

Lisätietoa asiakasliittymään osallistumisesta: http://www.kdk2011.fi/fi/asiakasliittyma/osallistuville-organisaatioille