KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 1,3 miljoonaa euroa kulttuuriperinnön digitointihankkeisiin, jotka työllistävät nuoria. Tukea myönnettiin 37 hankkeelle. Hakijoita oli kaikkiaan 73. Kaikkiaan 2 miljoonaan euron määrärahasta 700 000 euroa jaetaan toisella hakukierroksella, joka umpeutuu lokakuussa.

Myönnettyjen avustusten turvin saadaan digitaaliseen muotoon muun muassa historiallisia valokuvia, taideteoksia, taiteilijoiden luonnoskirjoja, kulttuuhistoriallista esineistöä ja audiovisuaalista aineistoa.

Suuri osa määrärahan turvin digitoitavasta aineistosta on tulevaisuudessa haettavissa kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen asiakasliittymän, Kansallisen digitaalisen kirjaston, kautta.

Lue lisää myönnetyistä avustuksista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/09/digi.html?lang=fi

Lue lisää toisesta hakukierroksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/LTAE_digitointi.html