KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Euroopan  komissio  asetti keväällä 2010 "Viisaiden ryhmän" laatimaan suosituksia siitä, kuinka kulttuuriaineiston digitointia ja aineiston saatavuutta voitaisiin parhaiten vauhdittaa.  Ryhmän työ on osa Digitaaliset kirjastot – aloitteen toteuttamista  

"Viisaiden ryhmä" on käynnistänyt kyselyn, joka kohdistuu erityisesti digitoinnin rahoitukseen, aineistojen käyttöön, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön sekä tekijänoikeuksien alaisten teosten digitointiin.

Kyselyyn voivat vastata organisaatioiden edustajat tai yksityiset kansalaiset. Vastausten määräaika on 30.9.2010.

Kysely on osoitteessa: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=comitedessages

Lisätietoja Viisaiden  ryhmästä : http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/comite_des_sages/index_en.htm