KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

muoti
P. Ringwall Ab oy: Illustrerade modekatalog. Kansalliskirjasto.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen pitkäaikaissäilytysjaosto on laatinut mallin arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisten aineistojen keskitettyyn pitkäaikaissäilytykseen.

Pitkäaikaissäilytysjaoston loppuraportissa on määritelty keskitetyn pitkäaikaissäilytysratkaisun toimintamalli, tarjottavat palvelut, keskeiset toiminnot ja alustava hallinnointimalli.  

Loppuraportissa esitetyssä pitkäaikaissäilytysmallissa keskeistä on luotettavuus, kustannustehokkuus, asiakaslähtöisyys sekä konkreettisuus. Raportissa painotetaan organisaatioiden pitkäaikaissäilytysvalmiuksien suunnitelmallista kehittämistä, palvelun monipuolista hyödynnettävyyttä sekä jatkuvaa riskien- ja kustannustenhallintaa.

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa kehitetyn pitkäaikaissäilytysmallin pohjalta CSC Tieteen tietotekniikan keskus on laatinut kustannus- ja hyötyanalyysin. Sen mukaan yhteinen pitkäaikaissäilytysratkaisu on paras vaihtoehto kirjastojen, arkistojen ja museoiden pitkäaikaissäilytyksen tarpeisiin.

>>Lue pitkäaikaissäilytysjaoston loppuraportti
>>Lue kustannus- ja hyötyanalyysi