KDK-hanke on päättynyt, eikä tätä sivustoa enää päivitetä. Löydät tietoa digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvistä palveluista, hankkeista ja yhteistyöstä jatkossa Digime-sivustolta, www.digime.fi.

kartta
Venäläiset topografikartat. Vuoden 1874 mukaan. Kansallisarkisto

Esityksiä

Yleisesittely Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta

Kansalliskirjaston tilaisuuksien esitykset on koottu Kansalliskirjaston verkkosivuille.

Preserving Cultural Heritage of Finland, KDK-PAS posteri, APA konferenssi, Syyskuu 2014

The Best of Both Worlds or the End of the World as We Know It?
Finnan arkkitehtuuria, lisensoitujen aineistojen saavutettavuuttasekä kaupallisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojenyhteensovittamiseen liittyviä käytettävyysongelmia ja ratkaisujaesiteltiin syyskuussa 2014 Oxfordissa Ex Libris -tuotteidenkäyttäjäyhteisön IGeLU 2014-konferenssissa.

Finna and Ontologies. Nordlod 2014, Å sikta mot stjernene – Lenka og opne data i nordisk perspektiv.

Artikkeleita

Kuisma Lehtonen, Pauliina Somerkoski, Juha Törnroos, Mikko Vatanen, and Kimmo Koivunen. Modular Pre-Ingest Tool for Diverse Needs of Producers. In Proceedings of the 14th International Conference on Digital Preservation (iPRES 2017), Kyoto, Japan, September 25–29, 2017

Juha Lehtonen, Kuisma Lehtonen, Aarno Tenhunen, Juha Törnroos, Ville-Pekka Vainio, Mikko Vatanen. Impressed by Ingest – Efficient and Reliable Workflows. In Open Repositories 2016 Conference. Dublin, Ireland, 13-16 June, 2016.

Juha Lehtonen, Heikki Helin, Kimmo Koivunen, Kuisma Lehtonen, and Mikko Vatanen. A National Preservation Solution for Cultural Heritage. In Christopher Lee, Eld Zierau, Kam Woods, Helen Tibbo, Maureen Pennock, Yukio Maeda, Nancy McGovern, Leo Konstantelos, and Jonathan Crabtree (editors), Proceedings of the 12th International Conference on Digital Preservation (iPRES 2015), pp. 247-248, Chapel Hill, North Carolina, USA, November, 2015.

Digitaalinen kirjasto -blogi: Finna rohkaisee valitsemaan avoimen koodin

SLQ Volume 46 NO. 3 2013: Finna - Reaching out to users everywhere

Kansalliskirjasto 4/2014: Kirjastoverkkopalvelut-teemanumero. Sisältää artikkelit: Kirjastot siirtymässä uuteen ulottuvuuteen (s.12), Miksi uusi kirjastojärjestelmä? (s.17), Finnan strategiatyö vuosille 2016 - 2020 käynnistymässä (s.17), Kirjasto viestii tai syrjäytyy! s.18), Digitaalinen kirjasto - minkälainen koulutus? (s.20), Kirjastoverkon yhteisten palveluiden asiakasohjausjärjestelmän arviointi (s.25), Kansainvälisen yhteistyön näkyminen asiantuntijoiden arjessa - FinElib (s.26), FinElib-strategia uusitaan vastaamaan konsortion tulevia tarpeita (s.27), Avointo saatavuutta avoimella lähdekoodilla (s.28), Ilman byrokratiaa (s.29), Finto kehittää Skosmosta (s.29), Kirjastojen tulevaisuus syntyy yhteistyössä (s.30).

Kansalliskirjasto 1/2013: Finna-teemanumero. Sisältää artikkelit: Suomen kulttuuriperintöä A:sta Ö:hön (s.10), Onnistuuko Finna avaamaan tiedon portit? (s. 14), Prosessi vie vuosia, mutta Finnan visio toteutuu (s. 18), Taidetta kaikille! (s. 21), Finnaa käyttäjille, asiakkaille, teille ja meille (s. 24), Mikä avoin lähdekoodi? (s. 26) 

Juha Lehtonen, Heikki Helin, Kimmo Koivunen and Kuisma Lehtonen. On Preparedness of Memory Organizations for Ingesting Data. In José Borbinha, Michael Nelson, and Steve Knight (editors), Proceedings of the 10th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPres 2013), pp. 276-279, Lisbon, Portugal, September, 2013.

Heikki Helin, Kimmo Koivunen, Juha Lehtonen, and Kuisma Lehtonen. Towards Preserving Cultural Heritage of Finland. In Proceedings of the Cultural Heritage on line – Trusted Digital Repositories  & Trusted Professionals, Florence, Italy, December 10‒14, 2012. NBN=http://nbn.depositolegale.it/urn:nbn:it:frd-9299.

Opinnäytteitä ja tutkimuksia

Puskala, Aapo (2016): Finna - Käyttö ja trendit 2015. Tutkimusraportti. User Point Oy. [Finna - Käyttö ja trendit 2015.pdf]
 
Puskala, Aapo (2015): Finna - Käyttö ja trendit 2014. Tutkimusraportti. User Point Oy. [Finna - Käyttö ja trendit 2014.pdf]

Finna ja tutkijat -käyttäjätutkimus. 2014, User Intelligence. [Tutkimusraportti].

Nevalainen, Katri (2014): Masto-Finna ja tiedonhankinnan ohjaus: Finnan paikallinen näkymä Lahden ammattikorkeakoulun kirjastossa. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. [Masto-Finna ja tiedonhankinnan ohjaus: Finnan paikallinen näkymä Lahden ammattikorkeakoulun kirjastossa].

Mikkonen, Maria ja Takala, Sara (2014): Finna opetuksessa: Pula-ajasta nuorisokulttuuriin. Ideoita Finnan käytöstä opetuksessa ja toteutettu mallitehtäväpaketti 8. luokan historian opetukseen. [Finna opetuksessa -raportti 2014]

Heinänen, Hanna (2013): Digitaalisen kirjaston käytettävyyden arviointi: JYKDOK-Finnan käytettävyystutkimus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. [Digitaalisen kirjaston käytettävyyden arviointi : JYKDOK-Finnan käytettävyystutkimus]

Kuuskoski, Reeta (2013): Yliopistokirjastojärjestelmän käytettävyyden arviointi. Heuristinen evaluointi ja heuristiikkajoukkojen vertailu. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. [Yliopistokirjastojärjestelmän käytettävyyden arviointi. Heuristinen evaluointi ja heuristiikkajoukkojen vertailu.]

Manninen, Iida-Maria ja Rajala, Anni (2013): Finnan käyttöönotto yleisissä kirjastoissa: kokemuksia KDK:n asiakasliittymähankkeen ensimmäisestä aallosta. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. [Finnan käyttöönotto yleisissä kirjastoissa : kokemuksia KDK:n asiakasliittymähankkeen ensimmäisestä aallosta.]

Vuorikari, Tytti (2013): Sähköisen arkistopalvelut kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Teollinen muotoilu. [Sähköisen arkistopalvelut kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta.