Europeana Kansalliskirjasto Mediataitoviikko

Eurooppalainen kertomus

Mikä eurooppalainen aihe tai tapahtuma teitä askarruttaa? Mikä tarina on jäänyt kertomatta, tai minkä tarinan haluaisitte kertoa uudella tavalla tai eri näkökulmasta?

Eurooppalainen kertomus -työpajassa luodaan pienryhmissä mediakollaasi hyödyntäen digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja valitun teeman tai aiheen mukaisesti. Työpajassa pohditaan, millä periaatteilla digitaalisia verkkoaineistoja voi uudelleenkäyttää.

Opettajalle

Työpaja

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukion oppilaita koostamassa mediakollaasia. Kuva: Kati Hyyppä. Lisenssi: Creative Commons BY-NC-SA.

Eurooppalainen kertomus on opettajan tai ohjaajan johdolla toteutettava 2–3 tunnin mittainen työpaja, jonka tavoitteena on tarjota osallistujille keinoja löytää ja hyödyntää eurooppalaisia digitaalisia mediasisältöjä. Työpajan aikana oppilaat hakevat tietoa ja sisältöjä Europeana-portaalista ennalta valitun teeman tai aiheen mukaisesti. Valituista sisällöistä oppilaat koostavat pienryhmissä mediakollaaseja, joista keskustellaan yhdessä pajan lopuksi.

Mediakollaasi, kokoelma kuvia ja tekstiä linkitettynä yhteen, toteutetaan Pinterest-verkkopalvelulla.

Oppilaiden tuotokset voidaan myöhemmin koota yhteen ja julkaista tällä sivulla oppilastöiden näyttelyssä.

Työpajan valmistelu

Tarvitsetko lisätietoa tai apua? Mediataitoviikon aikana Heli Kautonen ( ) vastaa sähköpostitse opettajien kysymyksiin.

Eurooppalainen kertomus -työpaja on tarkoitettu yläkoululaisille ja lukiolaisille ja sopii sisällytettäväksi muun muassa humanistisiin aineisiin (esim. historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto) ja taito- ja taideaineisiin (esim. kuvataide). Työpajaa voi kuitenkin halutessaan soveltaa myös muihin oppiaineisiin. Esimerkkiaiheisiin ja -kollaaseihin voi tutustua täällä.

Työpajan työkalu

Työpajassa mediakollaasit toteutetaan maksuttomalla Pinterest-verkkopalvelulla. Pinterestissä voi luoda digitaalisen kollaasin yhdistelemällä internetistä löytyviä mediasisältöjä. Palvelun käyttö on helppoa! Sisältöjä voi kerätä ja yhdistää omaan “tauluun” miltä tahansa www-sivulta. Voit perehtyä tarkemmin Pinterest-palvelun käyttöön joko palvelun omilta sivuilta tai tutustua keräämiimme käyttövinkkeihin taustamateriaaleja osiossa.

Työpajan materiaalit

Työpajan tavoitteena on käyttää Europeana-portaalista löytyviä eurooppalaisia ja suomalaisia avoimia kulttuuriperintöaineistoja. Avoimissa sisällöissä teoksen tekijänoikeussuoja on rauennut tai tekijänoikeuden haltija on luopunut osasta oikeuksiaan.

Europeana tarjoaa monipuolisen näkymän eurooppalaisten arkistojen, museoiden ja kirjastojen digitoituihin kulttuuriperintökokoelmiin. Portaalin kautta voi hakea lukuisia erilaisia sisältöjä kuten valokuvia, tekstejä ja dokumentteja. Suomi on mukana Europeanassa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen kautta.

Muistilista ennen työpajaa

 1. Tutustu työpajan vaiheisiin ja oheismateriaaliin.
 2. Suunnittele työpajan kesto ja sovella vaiheita ryhmän mukaan.
 3. Luo käyttäjätunnus Pinterest-palveluun sähköpostitunnuksella, tai käytä esim. Facebook-tunnustasi kirjautumiseen. Kokeile myös palvelun käyttöä: luo yksi taulu ja linkitä kuvia. Jos haluat lyhentää työpajan kestoa, kannattaa pyytää oppilaita tekemään Pinterest-tunnukset etukäteen.
 4. Tutustu Europeana-portaaliin ja etsi haluamaasi sisältöä asiasanoilla. Rajaa haku avoimiin sisältöihin (“Voiko aineistoa käyttää?” -hakurajaus).
 5. Jaa työpajan osallistujat ennakkoon noin 3–5 hengen ryhmiin. Vaihtoehtoisesti ryhmät voi muodostaa työpajan aluksi.
 6. Varaa työpajaa varten post-it -lappuja, isoja paperiarkkeja (esim. A3 tai A2) sekä kyniä. Työpajaan voi tuoda myös postikortteja ja aikakauslehtiä tukemaan oppilaiden ideointia ja aiheen valintaa.
 7. Voit halutessasi myös tulostaa tällä sivulla olevat ohjeet oppilaille.

Työpajan ohjeistus

Taustamateriaaleja-osioon on koottu lisätietoa ja linkkejä liittyen työpajan teemoihin.

Opettaja voi johdattaa oppilaat työpajaan pohjustamalla lyhyesti muun muassa seuraavia teemoja:

 • Mitä on kulttuuriperintö? Entä mitä on digitaalinen kulttuuriperintö?
 • Digitaalisten verkkoaineistojen hyödyntämisen ja uudelleenkäytön periaatteet internetissä. Tekijänoikeudet ja avoimet sisällöt.
 • Työpajan vaiheiden läpikäynti ja valitun esimerkkikollaasin lyhyt esittely.

Työpajan osioiden kesto ja tavoitteita on koottu alla olevaan taulukkoon:

Osio Kesto Tavoite
Työpajan ohjeistus n. 30 min. Työpajan vaiheiden ja teemojen esittely Pienryhmien muodostus
Miten alkuun? n. 15–45 min. Aiheen valinta ja asiasanojen kerääminen
Materiaalin etsiminen, katselu ja valinta n. 30–45 min. Aiheeseen sopivan raakamateriaalin kokoaminen ja kriittinen tarkastelu
Mediakollaasin kokoaminen n. 15–30 min. Mediasisältöjen valinta ja kokoaminen tarinaksi
Lopputulosten esittäminen ja jakaminen n. 15–45 min. Mediakollaasien esittely, palautteen anto ja yhteiskeskustelu
  Yhteiskesto n. 2–3 tuntia  

Työpajan päätös

Työpajan lopuksi voi vielä yhdessä pohtia alla esitettyjä kysymyksiä, sekä luonnollisesti osallistujia askarruttavia asioita.

 • Miksi kulttuuriperintöaineistoja tulisi digitoida ja säilyttää tuleville sukupolville? Mitä hyötyä digitaalisista aineistoista voisi olla nyt/tulevaisuudessa?
 • Mitä arkisto- ja kulttuuriperintöaineistot toivat tarinankerrontaan?
 • Miten käyttäisitte/käyttäisittekö digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja muissa käyttöyhteyksissä (esim. jakaisitteko sosiaalisissa mediassa, tai osana omaa teostanne)?
 • Mitä digitaalista aineistoasi haluaisit säilyttää/tallentaa tuleville sukupolville? Minkä sisällön tulisi olla yksityistä?
 • Tulisiko verkossa olevia aineistoja kyetä käyttämään vapaasti? Antaisitteko omat luovat tuotokset (esim. valokuvat, tekstit) muiden hyödynnettäväksi? Jos, niin millä ehdoin?

Työpajan tuotoksia voi helposti jakaa eri sosiaalisen median palveluissa ja linkittää vaikkapa koulun verkkosivuille. Jakaessa sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook ja Twitter) pyydämme käyttämään tunnistetta #europeanatarina.

Kansallinen digitaalinen kirjasto julkaisee mielellään oppilaiden tuotoksia osana tätä sivua. Linkit mediakollaaseihin pyydämme lähettämään Kansalliselle digitaaliselle kirjastolle verkkolomakkeella. Lomakkeella voit lähettää myös palautetta, kysymyksiä ja kommentteja kirjastolle. Jos kaipaat lisätietoja, voit olla sähköpostitse yhteydessä Heli Kautoseen ( ).


Oppilaalle

Eurooppalainen kertomus -työpajassa luodaan pienryhmissä mediakollaasi, eli kokoelma kuvia ja tekstiä linkitettynä yhteen, hyödyntäen digitaalisia kulttuuriperintöaineistoja. Kollaasi luodaan Pinterest-verkkopalvelulla käyttäen Europeana-portaalin materiaaleja.

Työpajassa on neljä pääosiota:

1. Miten alkuun? (kesto n. 15–45 min)

Vinkkejä aiheen ja tarinan kehittelyyn:

 • Onko aihe tarpeeksi tunnettu, jotta siitä löytyisi riittävästi mediasisältöjä?
 • Pyrkikää rajaamaan aihe esimerkiksi ajanjakson, tapahtuman, teeman tai kysymyksen avulla.
 • Mikä on tarinanne näkökulma ja tyylilaji? Seuraatteko tietyn asian tai tapahtuman kehitystä? Pyrittekö luomaan objektiivisen kuvan tapahtumista? Onko tarinanne humoristinen, asiallinen, kriittinen vai jotain muuta?
 • Tarinanne voi olla myös fiktiivinen! Silloin voitte kirjoittaa ja kuvittaa kertomuksen löytämillänne sisällöillä.

Mikä eurooppalainen aihe tai tapahtuma teitä askarruttaa? Mikä tarina on jäänyt kertomatta, tai minkä tarinan haluaisitte kertoa uudella tavalla tai eri näkökulmasta? Onko historiallisen henkilön tarina unohdettu, vai tulisiko historia kirjoittaa uudelleen? Mistä aiheesta haluaisitte tietää enemmän?

Aiheen valinta

Ideoikaa ryhmässä aiheita (esim. henkilö, tapahtuma, aikakausi tai kysymys) ja kirjoittakaa ehdotuksia post-it -lapuille noin 5–10 minuutin ajan. Tämän jälkeen kiinnittäkää kaikki laput isolle paperiarkille ja etsikää yhtäläisyyksiä eri ideoiden välillä. Valitkaa yhdessä yksi aihe, jota haluatte työstää eteenpäin.

Ideasta aiheeksi

Kirjoittakaa valitsemanne aihe toisen ison paperiarkin keskelle. Kirjoittakaa ympärille sanoja, joita teille tulee valitusta aiheesta mieleen noin 5–10 minuutin ajan. Tämä miellekartta auttaa teitä, kun haette mediasisältöjä visuaalista tarinaanne varten.

Työkalu tutuksi

Visuaalisen tarinan kokoamiseen ja mediakollaasin luomiseen käytetään Pinterest-verkkopalvelua. Pinterestissä voit tehdä digitaalisen kollaasin yhdistelemällä internetistä löytyviä mediasisältöjä. Palvelun käyttö on helppoa! Sisältöjä voi yhdistää omiin kokoelmiin merkitsemällä haluttu sisältö verkkosivuilta. Jos Pinterest ei ole teille aikaisemmin tuttu, voitte tutustua Pinterest-palvelun käyttöön joko palvelun omilta sivuilta tai tutustua käyttövinkkeihin Taustamateriaaleja-osiossa.

1-2-3

 1. Luokaa jokainen ryhmässä käyttäjätunnus Pinterest-palveluun sähköpostitunnuksella, vaihtoehtoisesti voitte käyttää esim. Facebook-tunnusta kirjautumiseen. Jos olette jo Pinterestin käyttäjiä, kirjautukaa palveluun. Jos käytössänne on vain yksi tietokone, luokaa yksi käyttäjätunnus työpajaa varten tai käyttäkää jonkun ryhmäläisen tunnusta.
 2. Yksi henkilö ryhmästä luo “taulun” (board) ja kutsuu toiset ryhmäläiset tekemään kollaasia yhdessä. Kutsuminen on mahdollista, jos käyttäjät seuraavat Pinterest-palvelussa toisiaan. Vaihtoehtoisesti käyttäkää yhtä käyttäjätunnusta.
 3. Valitkaa yhdessä nimi taulullenne/kollaasillenne. Se voi aluksi olla työnimi, sillä nimeä voi muuttaa missä tahansa vaiheessa.

2. Materiaalin etsiminen, katselu ja valinta (n. 30–45 min)

Hakua huolella ja harkiten

Vinkkejä materiaalin hakemiseen:

 • Helpoin tapa aloittaa haku Europeanassa on kirjoittaa hakusana ja painaa "Haku".
 • Jos löydätte osuvan sisällön Europeana-portaalista, katsokaa myös tiedostoon liitettyjä asiasanoja. Ne voivat auttaa samanlaisen sisällön etsinnässä. Asiasanat löytyvät erillisestä laatikosta sivun oikeasta laidasta.

Aloittakaa mediasisältöjen hakeminen Europeana-portaalista. Portaalin kautta voitte hakea erilaisia sisältöjä kuten valokuvia, tekstejä ja dokumentteja, joita voitte käyttää visuaalisessa tarinassanne.

Ottakaa esille miellekartta ja tarkastelkaa siihen keräämiänne asiasanoja. Voitte aloittaa aineiston hakemisen käyttämällä näitä asiasanoja. Jokainen voi valita oman alateemansa tai kategoriansa. Europeanan kulttuuriperintöaineistoa voi suodattaa portaalissa myös eri hakukriteerein, muun muassa rajaamalla mediatyypin (kuva, video, teksti), valitsemalla tietyn ajankohdan (vuosi) tai paikan (maa) tai etsimällä sisältöjä käyttöehtojen ja tekijänoikeuksien mukaan. Lisäohjeita materiaalin hakuun Europeanasta löytyy taustamateriaaleja-osiosta. Rajatkaa haku avoimiin sisältöihin “Voiko aineistoa käyttää?” -hakurajauksen avulla, tai karsimalla hakutulosta kohdasta ”oikeuksien mukaan”. Avoimet sisällöt ovat sisältöjä, joissa teoksen tekijänoikeussuoja on rauennut (“public domain”) tai tekijänoikeuden haltija on luopunut osasta oikeuksiaan.

Voitte lisätä Europeana-portaalista haluamanne mediasisällön (esim. kuvan) Pinterestiin ja kokoelmaanne käyttämällä Share -jakotoimintoa ja valitsemalla Pinterest-palvelun listasta. Katso käyttövinkit!

Lisä- ja tukimateriaaliksi voitte etsiä myös muuta kuva- tai tietoaineistoa internetistä (esim. Wikipediasta ja Finna-portaalista). Jos käytätte sisältöjä muualta kuin Europeanasta muistattehan tarkistaa valitun mediasisällön tekijänoikeudet ja muut mahdolliset käyttöä rajoittavat ehdot.

Mietittäväksi

 • Vastaako hakutulos tarkoittamaanne asiaa? Onko kyseessä sama ajanjakso, tapahtuma tai henkilö, josta etsitte tietoa?
 • Pohtikaa mitkä ovat valitsemanne aineiston kriteerit? Kuka materiaalin on tuottanut? Ovatko lähteet keskenään ristiriitaisia? Miten tunnistatte luotettavan lähteen?
 • Voiko valittua kuvaa käyttää osana mediakollaasianne? Mitkä ovat aineiston käyttöehdot (esim. tekijän nimi mainittava), joilla se on muiden käytettävissä.

3. Visuaalisen tarinan ja kollaasin kokoaminen (n. 15–30 min)

Kun ryhmällä on riittävästi materiaalia kerättynä, voitte aloittaa lopullisen mediakollaasin kokoamisen. Karsikaa materiaalianne niin, että kollaasissanne on lopulta noin 20–25 kuvaa. Valitkaa vain kuvia, joiden käyttöehdot sen sallivat.

Vinkkejä kollaasin luomiseen:

 • Tapahtuuko tarinanne jossain tietyssä paikassa? Voitte lisätä tarinaanne myös esim. karttakuvan, kuvan kaupungista tai tietystä maamerkistä.
 • Onko tarinanne säällä merkitystä? Voitte esim. linkittää tarinaanne säätiedot tarinan tapahtumapaikasta.
 • Parantaisiko itse tekemänne sisältö tarinaanne? Voitte lisätä myös omaa sisältöä tarinaanne lisäämällä sen Pinterest-kokoelmaanne.

Jos tarinanne kehittyy ajallisesti, voitte järjestää kuvat etenemään aikajärjestyksessä. Huomioikaa kuitenkin, että Pinterest-palvelussa kuvat järjestetään tauluun käänteisessä järjestyksessä, eli ensimmäiseksi lisätty sisältö on kollaasin viimeinen kuva. Tällöin kannattaa luoda kokonaan uusi taulu lopullista tarinaa varten, johon lisäätte kuvat haluamassanne järjestyksessä. Miettikää ryhmässä: Kehittyykö tarinaanne ajallisesti vai temaattisesti, vai jotenkin muutoin? Millä kuvalla haluatte aloittaa, entä mihin kuvaan tarinanne päättyy? Mikä merkitys kuviin lisätyillä teksteillä on tarinankerronnassa?

1-2-3

 1. Valitkaa kollaasillenne lopullinen otsikko ja kirjoittakaa ingressi eli alkukappale, jolla johdatetaan vierailija tarinaan. Ingressi voi olla asiallinen ja kuvailla kollaasinne sisältöä, mutta se voi olla myös salaperäinen ja arvoituksellinen.
 2. Kirjoittakaa valittujen mediasisältöjen yhteyteen teksti. Teksti voi olla kuvaileva ja tarjota lisäinformaatiota. Teksti voi myös olla kysyvä tai haastava. Se voi olla jopa runomuodossa!
 3. Valitkaa kuva linkitetyn sivun antamista vaihtoehdoista. Mikä kuvista kertoo linkitetyn verkkosivun sisällöstä parhaiten? Tai mikä kuvista palvelee tarinaanne parhaiten?

4. Tarinoiden esittäminen ja jakaminen verkossa (n. 15–45 min)

Mediakollaasien jako

Jakakaa Pinterest-linkki valmiiseen mediakollaasiin/tauluun muille työpajan osallistujille ja opettajalle. Voitte halutessanne jakaa kollaasinne sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla ystävillenne. Jakaessa sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook ja Twitter) pyydämme käyttämään tunnistetta #europeanatarina.

Tarinoiden esittäminen ja työpajan päätös

Keskustelkaa ja sopikaa ryhmässä miten tarina esitetään sekä kuka/ketkä kertovat tekoprosessin vaiheista. Pyrkikää kertomaan esityksessänne lyhyesti (n. 5 min) seuraavat asiat: Miten ja minkä aiheen valitsitte? Miten ja millä periaatteilla valitsitte kollaasissa käyttämänne materiaalit? Oliko sisällön löytäminen vaikeaa vai helppoa?

Kun kaikkien ryhmien visuaaliset tarinat ovat valmiina, esitellään ne vuorollaan muille työpajan osallistujille. Muut osallistujat voivat kommentoida myös Pinterest-palvelussa valmiita kollaaseja.


Taustamateriaaleja

Pinterest-palvelu ja esimerkkikollaaseja

Sosiaalinen media opetuksessa

Mikä ihmeen sosiaalinen media? (2011) Anne Rongas.

Sosiaalinen media opetuksessa (2009/2012) Tarmo Toikkanen ja Eija Kalliala

Pinterest-verkkopalvelussa sisältöjä voi kerätä ja yhdistää omaan kollaasiin miltä tahansa www-sivulta. Voit perehtyä tarkemmin Pinterest-palvelun käyttöön joko palvelun omilta sivuilla englanniksi tai tutustua lyhyeen käyttöoppaaseen.

Esimerkkikollaaseja Pinterestissä:

Aihe-ehdotuksia työpajaan

Historia ja yhteiskuntaoppi

 • Lapset sodan jaloissa
 • Kenen Eurooppa?
 • Pohjoismainen arki
 • Keskitysleirin poispyyhityt kuvat
 • Olympialaiset
 • Euroopan yhdentyminen
 • Feminismi – anarkismista valtavirraksi
 • Entä jos Berliinin muuri ei olisikaan murtunut? (fiktiivinen tarina)

Taito- ja taideaineet

 • 1600-luvun maalaustaide Euroopassa
 • Nainen/mies muotokuvassa
 • Eurooppalainen maisema
 • Eurooppalainen merellä
 • Maria (Jeesuksen äiti) kuvina
 • Taideteollinen murros Euroopassa
 • Juliste- ja posteritaide
 • Tanssin lumoa
 • Julian salaisuus (fiktiivinen tarina)

Europeana-portaalin hakuvinkkejä

Helpoin tapa aloittaa haku Europeanassa on kirjoittaa hakusana ja painaa "Haku". Pääset hakutulossivulle, jolla näytetään pieniä kuvia hakutuloksista. Klikkaamalla kuvaa pääset sivulle, jossa kerrotaan aineistosta lisää. Halutessasi voit tältä sivulta siirtyä aineiston tarjoavan organisaation verkkosivuille, jossa kuva voi olla isompana tai aineistosta voi olla lisätietoa.

Tehtyäsi haun voit karsia hakutulosten määrää vasemmalla olevan valikon avulla. Esimerkiksi kohdasta "Mediatyypin mukaan" voit valita vaikkapa hakusanaasi sopivat kuvat ja kohdasta "vuosi" voit valita hakutuloksia tietyiltä vuosilta. Kohdasta "oikeuksien mukaan" voit etsiä esimerkiksi täysin vapaasti käytettäviä aineistoja ("public domain") tai Creative Commons -ehtojen mukaisia aineistoja.

Voit tehdä myös tarkennetun haun, jolloin voit rajata hakutulosten määrää jo etukäteen. Haku-painikkeen oikealla puolella on nuoli, josta voi rajata haun koskemaan vain "Tekijää". Rajaamalla tekijään ja kirjoittamalla hakukenttään Jean Sibelius löydät vain Jean Sibeliuksen tekemät teokset. Hänestä tehdyt piirrokset tai kirjat rajautuvat pois.

Lisää hakuohjeita on Europeanassa.

Mitä on kulttuuriperintö?

Wikipedian mukaan: ”Kulttuuriperintö-käsitteellä viitataan yleensä joukkoon menneisyydestä periytyneitä aineellisia ja aineettomia resursseja, jotka ihmiset tunnistavat jatkuvasti kehittyvien arvojensa, uskomustensa, tietonsa ja perinteidensä heijastumaksi ja ilmaisuksi niiden omistuksesta riippumatta.” (Lähde: Wikipedia)

Kulttuuriperintöön sisältyy niin luonnollinen kuin rakennettu ympäristö, sekä kulttuuriobjektit että ihmisten käytänteet. Kulttuuriperintöopetukseen ja -oppimateriaaleihin voi tutustua muun muassa Edu.fi-palvelussa ja Kulttuuriperintö ja oppiminen -julkaisussa (2008). Toim. Päivi Venäläinen.

Kulttuuriperintö ja identiteetti -aiheeseen voi perehtyä mm. YLEn Opettaja-TV:ssä.

Tekijänoikeus

Opettajan työ ja tekijänoikeudet:

Opettajan tekijänoikeusopas (2011) ja Opettajan tekijänoikeus -verkkosivusto (Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen)

Operight – Opettajan työ ja tekijänoikeudet

Digitaalisissa ympäristöissä niin kuin muissakin konteksteissa kaikki teokset, jotka ylittävät teoskynnyksen saavat automaattisesti tekijänoikeussuojan. Tekijänoikeus antaa tekijälle oikeuden määritellä teoksensa käyttötavoista ja avoimuudesta.

Jos tekijä haluaa luopua osasta itse valittuja oikeuksia, voi siitä ilmoittaa erikseen teoksen (esim. valokuvan, elokuvan) yhteydessä. Tekijä tai oikeudenhaltija voi halutessaan antaa luvan esimerkiksi teosten kopiointiin ja jakamiseen internetissä. Jos lupaa ei ole annettu, se tulee pyytää tekijältä etukäteen. Avoimuuden asteen voi ilmaista käyttämällä esimerkiksi standardoitua lisenssiä tai ilmaisemalla tahtonsa muulla tavalla.

Lisenssi voi olla avoin!

Uudelleenkäytön periaatteita:

Ilmoita linkittämäsi/käyttämäsi mediasisällön yhteydessä aina alkuperäisen tekijän nimi ja lähde!

Kunnioita tekijän toiveita ja mahdollisia lisenssi- tai käyttöehtoja.

Älä halvenna, herjaa tai hauku – muista netiketti!

Creative Commons -lisenssit (CC) tarjoavat laajan valikoiman suojaa ja vapautta tekijänoikeuteen, esimerkiksi luvan tehdä digitaalisia kopioita ja jakaa edelleen sisältöjä internetissä.

CC-lisenssijärjestelmä on tekijöille ja oikeudenhaltijoille suunnattu vastikkeeton palvelu, joka auttaa heitä ilmaisemaan tahtonsa ehdoista, joilla teokset ovat yleisön ja muiden tekijöiden käytettävissä – laillisesti ja oikeudenhaltijan toiveiden mukaisesti. CC-lisensseillä luovutaan osasta itse valittuja oikeuksia lisenssivaihtoehtoja yhdistelemällä.

Lisätietoja CC-lisenssijärjestelmästä Edu.fi:ssä tai suomalaisilla Creative Commons -sivuilla. CC internet-palvelun avulla voit myös helposti valita ja lisätä lisenssin omaan tuotokseesi.